logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Kaminer och eldstäder

Med en modern eldstad – rätt installerad, rätt eldad och rätt skött – har man en relativt säker och miljövänlig källa till värme.

Det finns några saker man bör tänka på innan man köper eldstad, när man ska installera den och inte minst när man sedan använder den.

I foldern "Umgås och trivs framför brasan – några tips och råd om hur du eldar säkert hemma"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ges råd och tips om allt från val av eldstad och installation till sotning och brandskyddskontroll.

Foldern är utarbetad i samverkan med Boverket och ett antal branschorganisationer.

 

Skydd mot sotbrand i skorstenar och eldstäder

Under en varm höst eldar vi inte särskilt effektivt. Om förbränningen är dålig bildas det mycket sot och tjära i skorstenen. När sedan vinterkylan kommer och vi eldar mer ökar riskerna för sotbrand. Ser du en eldkvast ur skorstenen och hör ett dovt muller? Stäng alla luckor på eldstaden och ring 112, för då är det stor risk att det är en sotbrand.

 

Elda inte för hårt

Allt fler väljer ved som bränsle. Är det kallt ute finns risken att vi eldar hårdare än vad skorsten och eldstad klarar. Då kan strålningsvärmen antända väggarna eller taket ovanför eldstaden. En eldstad som vid normal eldning ska avge en rökgastemperatur på 350°C kan vid för hård eldning göra så att det blir över 600°C i skorstenen. Har det brunnit i skorstenen ska man alltid låta sotaren besiktiga den innan man börjar elda igen.

 

Lägg askan i en plåthink

Det kan finnas glödrester kvar i aska i flera dygn. Räkna inte med att askan hunnit svalna innan den tas bort. Askan ska läggas i en plåthink med tätt lock. Den ska sedan stå i några dagar innan den töms i till exempel komposten.

 

Plåthinken ska stå på ett obrännbart material

Det finns bränder som börjat med att askan lagts i en plasthink eller papperskasse. Vi har sett resterna av hus som brunnit ner efter att man ställt ut en askhink på en veranda av trä.

 

Elda på rätt sätt

 • Elda alltid med torr ved. Fuktig ved gör att tjära bildas i rökkanalen.
 • Följ alltid eldningsinstruktionen för din eldstad. Elda max tre kilo ved per timme.
 • Lågorna i eldstaden ska vara klara utan synlig rök.
 • Låt eldstaden vila lika länge som du eldat innan nästa eldningstillfälle.
 • Sota regelbundet. 
 • Förvara askan i ett obrännbart kärl som står på ett obrännbart underlag och avskilt från brännbart material.

Ska du börja elda med fast bränsle måste du kontakta en sotare eftersom öppna spisar som det eldas med ved eller liknande i måste sotas med tätare intervaller.

Det är även normalt sotaren som godkänner om din skorsten är lämplig för vedeldning. Ska en ny skorsten eller eldstad installeras krävs det vanligtvis bygglov. Anmälan görs hos berörda myndighet i din kommun.

 

Dekorationsspisar

 • Vägghängda kaminer ska vara ordentligt fastsatta. Om kaminen står på golvet, mot en vägg eller fristående i rummet ska den vara ordentligt förankrad så att den inte kan välta.
 • Du får inte montera kaminen mot en brännbar vägg om temperaturen riskerar att överstiga 85 grader.
 • Montera inte kaminen mot en gipsvägg eftersom gipset förlorar sin bärighet under lång påverkan av måttlig värme.
 • Ställ kaminen i ett rum med god ventilation och undvik att ha den i alltför små rum.
 • Eftersom bränslet är mycket brandfarligt måste det hanteras försiktigt. Se till att behållaren har svalnat ordentligt innan du fyller på mer. Att fylla på bränsle i en varm eller brinnande behållare kan leda till svåra brännskador.
 • Släck lågorna genom att kväva dem med ett lock.
 • Lämna aldrig en tänd kamin utan uppsikt.

 

Sidan publicerades: 2018-11-30