logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Sota själv

Sotning är en brandförebyggande åtgärd som kommunen enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) ansvarar för.

Eftersom den enskilde har det primära ansvaret för sitt eget
brandskydd kan den enskilde själv få utföra rengöring (sotning) eller
låta någon annan utföra rengöringen (sotningen) i den egna
fastigheten. Den som är intresserad av att utföra rengöring (sotning) i
den egna fastigheten på egen hand eller låta någon annan utföra
rengöringen (sotningen) måste få tillstånd för detta från Storstockholms
brandförsvar.

Ansökan om att få utföra rengöring (sotning) själv eller låta någon
annan utföra rengöringen (sotningen) kan ske på härför avsedd blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
och inlämnas Storstockholms brandförsvar.


Fastighetsägaren tillhör normalt det sotningsdistrikt där fastigheten är belägen. För småhus beviljas dispens utan särskild prövning. För större fastigheter ska sökanden redovisa sin kompetens.

Sotare/företag ska kunna uppvisa avlagd skorstensfejarexamen från Statens Räddningsverk (SRV) eller motsvarande utbildning. Brandskyddskontroll ska ske av delegerad person från Storstockholms brandförsvar.

Dela sidan