logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kemistvägen 8
183 80 Täby

Telefon

08-578 663 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Radon

Radon kommer från marken under och runt om byggnader och in i byggnaderna genom sprickor och otätheter i grunden eller där el, vatten och avlopp går in i byggnaden, men även från byggnadsmaterialet blåbetong, som tillverkades 1929-1975.

Radon kan också komma från hushållsvattnet - men vårt kommunal dricksvatten är inte radonhaltigt. Riktvärdet för radon är 200 Bq/m3 luft för bostäder och lokaler för allmänna ändamål.

Radonmätning

Du kan beställa radonmätning antingen genom Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor eller direkt från ett privat företag. Mätsäsongen är från 1 oktober till 30 april. Mättiden är helst 3 månader men minst 2 månader. Sista datum för att påbörja en mätning är alltså den sista februari.