logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kemistvägen 8
183 80 Täby

Telefon

08-578 663 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Radon

Radon kommer från marken under och runt om byggnader. Det kommer in i byggnaderna genom sprickor och otätheter i grunden eller där el, vatten och avlopp går in i byggnaden. 

Även byggnadsmaterialet blåbetong, som tillverkades 1929-1975, är en källa till radon.

Radon kan också komma från hushållsvattnet - men vårt kommunala dricksvatten är inte radonhaltigt.

 

Riktvärdet för radon är 200 Bq/m3 luft för bostäder och lokaler för allmänna ändamål.

Radonmätning

Du kan beställa radonmätning. Antingen genom Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor eller direkt från ett privat företag. Mätsäsongen är från 1 oktober till 30 april. Mättiden är helst 3 månader men minst 2 månader. Sista datum för att påbörja en mätning är alltså den sista februari.

 

Läs mer om hur du går tillväga på Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontors hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Sidan publicerades: 2020-03-19