logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Alla besök förbokas

Postadress:
Vaxholms stad
Bygglov- och GIS-enheten
185 83 Vaxholm


Skicka gärna e-post till oss. Vi läser och besvarar mejlen kontinuerligt.

Telefon

Aktuella telefontider finner du under rubriken Rådgivning i menyn.

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Altan, uteplats och skärmtak

Möjligheten att vistas utomhus i anslutning till sitt hus är något som många av oss värdesätter.

Viktigt att tänka på!

För både altan, uteplats och skärmtak behöver man ha koll på vad strandskyddsbestämmelserna säger. Även om altanen uteplatsen eller skärmtaket får byggas utan bygglov kan den vara förbjuden enligt strandskyddsbestämmelserna. Till exempel om altanen avhåller allmänheten att röra sig på grönområde eller vattenområdet utanför tomten. Med allmänheten menas exempelvis vandrare, bärplockare, kajakpaddlare, skridskoåkare eller vintervandrare på isen. Ingen ska behöva ta en omväg för man känner att man inkräktar på någons hemfridszon.

 

Altan, uteplats

I plan- och bygglagen (PBL) saknas bestämmelser om vilka altaner som behöver bygglov, och vilka altaner som får byggas utan bygglov.

 

Av de fall som prövats i domstol kan dock ett antal riktlinjer utläsas när en altan inte behöver bygglov.

  • Höjden på altangolvet är högst 1,2 meter ovan befintligt mark, det vill säga, det är inte ok att höja marken och sedan bygga ett altangolv 1,2 meter ovan den höjda marken.
  • Altan utan tak, kan dock kombineras med lovfritt skärmtak, se nedan
  • Inget utrymme grävs ur under altanen även om höjden blir högst 1,2 meter ovan den ursprungliga marken.

 

I övriga fall krävs oftast bygglov för altanen.

 

Skärmtak

Om du har ett en- eller tvåbostadshus får du bygga skärmtak utan bygglov över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter.

 

Möjligheten att bygga skärmtak utan lov kan inte användas i samband med att en ny byggnad ska byggas. Inte heller får skärmtaket utformas så det kan uppfattas som en tillbyggnad, d.v.s. att byggnadens volym ökar.

 

Taket får inte byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs godkänner det. Godkännandet bör i sådant fall vara skriftligt.

 

Någon möjlighet att bygga närmare gräns än 4,5 meter mot gata, väg, grönområde eller annan allmän platsmark finns inte även om ägaren, väghållaren etcetera godkänner en placering närmare gräns än 4,5 meter.

 

Sidan publicerades: 2019-03-06