logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Alla besök förbokas

Postadress:
Vaxholms stad
Bygglov- och GIS-enheten
185 83 Vaxholm


Skicka gärna e-post till oss. Vi läser och besvarar mejlen kontinuerligt.

Telefon

Aktuella telefontider finner du under rubriken Telefonrådgivning i menyn.

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Anmälanspliktig åtgärd

Om du planerar att utföra en åtgärd som inte kräver bygglov, kan du istället behöva göra en anmälan till stadsbyggnadsnämnden.

I Plan- och byggförordningen (2011:338) är det beskrivet i 6 kap. 5 § vad som behöver en anmälan. 

 

Du får inte påbörja en anmälningspliktig åtgärd innan du har gjort en anmälan och fått ett startbesked från stadsbyggnadsnämnden.

Vilka åtgärder ska anmälas?

Rivning

För rivning, av byggnad eller del av byggnad krävs anmälan om byggnaden ligger utanför detaljplanerat område. För komplementbyggnader och bygglovsbefriade byggnader behövs ingen anmälan. Viktigt är dock att komma ihåg att det inom detaljplanerat område krävs rivningslov.

Mer utförlig information finns under rubriken Riva, rivningslovöppnas i nytt fönster i menyn till vänster.

 

Installation eller ändring

När en ändring innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt ska detta anmälas. Även ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden är anmälanspliktigt. Detsamma gäller för installation av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, installation eller väsentlig ändring av hiss, ventilation, eldstad och rökkanal. 

Mer utförlig information gällande eldstäder och rökkanaler finns under rubriken Kaminer och eldstäderöppnas i nytt fönster i menyn till vänster.  

 

Byggnadsverk med särskilt bevarandevärde

En anmälan ska göras innan man påbörjar underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser.

 

Vindkraftverk

För nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk krävs anmälan.

 

Attefallsåtgärder

Attefallsåtgärder är anmälanspliktiga. Mer information om dessa åtgärder finner du under rubriken Attefallsåtgärderöppnas i nytt fönster.

 

Startbesked

Innan du får påbörja arbetet gäller att du har fått ett startbesked från oss. Detta gäller för samtliga anmälanspliktiga åtgärder.

Ett startbesked för anmälanspliktiga åtgärder innebär att åtgärden måste påbörjas och avslutas inom två år från det datum startbeskedet gavs.

 

 

Hur går man tillväga?

Anmälan och tillhörande handlingar skickas till:

 

Vaxholms stad

Bygglov- och GIS enheten

185 83 Vaxholm

 

Du kan också lämna det till kommunhusets reception på Eriksövägen 27 i Vaxholm. Märk Bygglov- och GIS enheten.

 

För att möjliggöra en snabb handläggning av ditt ärende är det viktigt att din anmälan är komplett när du lämnar in den.

 

Nedan följer information som kan vara till hjälp när du förbereder din anmälan.

 

Anmälan

Under rubriken Blanketter och Broschyrer finner du samtliga blanketter som kan behövas för ditt ärende.

 

Där finner du även en checklista som innehåller exempel på vad som normalt ingår i en komplett anmälan, samt ett dokument som kortfattat beskriver de olika handlingarna och vad de ska innehålla.

 

Du kommer enkelt dit via Relaterad information - Blanketter och broschyreröppnas i nytt fönster som finns längst upp på denna sida.

 

Bifogade handlingar

Tillsammans med din anmälan behöver du bifoga olika handlingar. Exempelvis situationsplan och ritningar.

 

Under rubriken Blanketter och broschyrer har vi samlat exempelritningar samt information som kan vara bra att ta del när du tar fram underlag för din anmälan.

 

Med fackmannamässiga ritningar och annat material som tydligt beskriver vad du ska göra, slipper du komplettera din anmälan och kan få en snabbare handläggning.

 

Titta också gärna igenom checklistan för handlingar som innehåller exempel för vad som normalt ingår i en komplett anmälan.

 

Se Relaterad information - Blanketter och broschyreröppnas i nytt fönster

 

Dubbla kopior

Vi behöver två omgångar av alla handlingar. En omgång sparas för arkivering och en omgång får du tillsammans med startbeskedet med en stämpel som visar att de tillhör startbeskedet.

 

Alla ritningar ska innehålla fastighetsbeteckning och skala samt vara måttsatta.

 

Dela sidan