logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Alla besök förbokas

Postadress:
Vaxholms stad
Bygglov- och GIS-enheten
185 83 Vaxholm


Skicka gärna e-post till oss. Vi läser och besvarar mejlen kontinuerligt.

Telefon

Aktuella telefontider finner du under rubriken Telefonrådgivning i menyn.

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Bygglovsarkiv

Stadsbyggnadsförvaltningen i Vaxholms stad har arkiv med pågående och avslutade bygglovsärenden.

I arkivet finns bland annat de pågående bygglovsärendena med tillhörande handlingar, så som beslut, situationsplan, fasadritning, sektionsritning samt planritning. Arkiverade ärenden finns i ett digitalt arkiv.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du vill ta del av handlingar i bygglovsarkivet. Vi behöver veta fastighetsbeteckningen (eller adressen) samt vilka handlingar du vill ta del av?

 

Vi har möjlighet att skicka redan digitalt arkiverade handlingar per e-post utan avgift om du uppger din mejladress. Övriga handlingar måste scannas in alterntivt kopieras på papper. Sida 1-10 är då gratis. Därefter debiterar vi per sida, samt för eventuellt porto, enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige. Då avgiften ska faktureras behöver vi även uppgift om adress och person- eller organisationsnummer.

 

Aktuella handlingar finns oftast hos den myndighet som handlägger ärendet medan äldre handlingar finns i kommunarkivet.

För äldre handlingar kontaktar du stadsarkivet genom stadsarkivarien, klicka på länken "Vaxholms stadsarkiv" i rutan för relaterad information.

Dela sidan