logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Alla besök förbokas

Postadress:
Vaxholms stad
Bygglov- och GIS-enheten
185 83 Vaxholm


Skicka gärna e-post till oss. Vi läser och besvarar mejlen kontinuerligt.

Telefon

Aktuella telefontider finner du under rubriken Telefonrådgivning i menyn.

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Avgifter, taxor

Kostar det något att söka bygglov och få ett startbesked?

Stadsbyggnadsnämnden tar ut avgifter i samband med att du söker bygglov, rivningslov, marklov, gör en anmälan och får ett startbesked eller söker förhandsbesked om bygglov.

Avgift

Hur stor avgiften blir beror på hur stort och hur komplext projektet är. Det är kommunfullmäktige som beslutar om avgifternas storlek. Avgift tas ut även vid återkallande, avvisning, avslag och vägrat startbesked. Faktura skickas separat efter beslut.

Om du söker bygglov och behöver en nybyggnadskarta eller en primärkarta, tar vi ut en avgift för framtagningen av kartan. När du vill utnyttja byggrätten i en detaljplan, tar vi ibland även ut planavgift. Detta för att finansiera framtagningen av detaljplanen.


I avgiften i samband med bygglov ingår de flesta av de åtgärder som vi vidtar (tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked).


Avgift för utstakning och lägeskontroll ingår inte i den avgift som tas ut i samband med att lov ges.

 

Exempel på avgifter år 2017

Återkallande och vägrat startbesked

Lägsta avgift vid återkallande och vägrat startbesked är 
1 456 kr   

 

Installation av eldstad och rökkanal i enbostadshus eller fritidshus.

Startbesked och slutbesked.
1 820 kr


Nybyggnad av enbostadshus, 200 m² bruttoarea (BTA), planenligt        
Bygglovavgift, planavgift, tekniskt samråd, startbesked, ett arbetsplatsbesök, ett slutsamråd på byggplatsen (1 person) och slutbesked.
53 872 kr


Nybyggnad av enbostadshus, 300 m² bruttoarea (BTA), planenligt        
Bygglovavgift, planavgift, tekniskt samråd, startbesked, ett arbetsplatsbesök,  ett slutsamråd på byggplatsen (1 person) och slutbesked.
77 168 kr


Tillbyggnad av enbostadshus i ett plan, 40 m² bruttoarea (BTA), planenligt
        
Bygglovavgift, planavgift, startbesked och slutbesked.

Inget krav på certifierad kontrollansvarig, inget tekniskt samråd, inget arbetsplatsbesök, inget slutsamråd på byggplatsen.
8 996 kr


Nybyggnad av komplementbyggnad (exempelvis garage, gäststuga med mera),  50 m² bruttoarea (BTA), planenligt
Bygglovavgift, planavgift, startbesked och slutbesked.

Inget krav på certifierad kontrollansvarig, inget tekniskt samråd, inget arbetsplatsbesök, inget slutsamråd på byggplatsen.
11 648 kr

 

Nybyggnad av komplementbostadshus 25 m² bruttoarea (BTA)
(så kallat Attefallshus, lovfri åtgärd)
Startbesked och slutbesked.

Inget tekniskt samråd, certifierad kontrollansvarig.
8 580 kr

 

Nybyggnad av komplementbyggnad 25 m² bruttoarea (BTA)
(så kallat Attefallshus, ej bostad, lovfri åtgärd)

Startbesked och slutbesked.

Inget krav på certifierad kontrollansvarig, inget tekniskt samråd.
5 304 kr

 

Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus 15 m² bruttoarea (BTA)
(lovfri åtgärd)

Startbesked och slutbesked.

Inget tekniskt samråd.
4 056 kr - 5 408 kr

 


Nybyggnadskarta inom kommunalt VA    
8 840 kr, momsbefriad
    

 

Nybyggnadskarta utom kommunalt VA    
5 200 kr, momsbefriad
    

                                                                 
Primärkarta inom detaljplan
1 560 kr, momsbefriad
  

                                          
Primärkarta utom detaljplan   
780 kr, momsbefriad
      

                                        
Finutstakning av enbostadshus                                 
Två huslängder sätts ut med hjälp av profiler, utförs av stadsbyggnadsförvaltningen.
5 200 kr, exkl. moms

 

Lägeskontroll av enbostadshus                                 
Lägeskontroll görs normalt när formen till grunden är färdig, men innan man börjar gjuta plattan, utförs av stadsbyggnadsförvaltningen.
3 120 kr, exkl. moms


 

 

Andra avgifter som kan bli aktuella för den som bygger eller är fastighetsägare

Anslutningsavgift för kommunalt vatten och avlopp, eller ytterligare lägenhetsavgift.
Roslagsvatten AB
Växel 08-540 83 500


Tillstånd för enskild vatten- och avloppsanläggning, värmepump, borrad brunn.
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor
Växel 08-578 66 300
E-post: miljokontoret@srmh.se


Sotning, tillstånd för brandfarliga och explosiva varor.
Storstockholms brandförsvar
Växel 08-454 87 00
E-post: registrator@ssbf.brand.se

Dela sidan