logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Alla besök förbokas

Postadress:
Vaxholms stad
Bygglov- och GIS-enheten
185 83 Vaxholm


Skicka gärna e-post till oss. Vi läser och besvarar mejlen kontinuerligt.

Telefon

Aktuella telefontider finner du under rubriken Rådgivning i menyn.

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Arbeten i vatten

Stockholms skärgård är en unik naturmiljö och är klassat som ett riksintresse för natur- och kulturmiljön. För att dessa värden ska finnas kvar krävs att särskilda hänsyn tas vid byggande i strandzonen och vattnet.

Vattenverksamhet

 

Grävning, utfyllning, anläggning av brygga, rensning m.m. i ett vattenområde kräver tillstånd om verksamheten leder till att vattnets djup eller läge förändras. För vissa mindre arbeten räcker det med en anmälan till länsstyrelsen. Länsstyrelsens miljöskyddsenhet är tillsynsmyndighet för vattenverksamhet.

En sammanfattning av regelverket runt arbeten i vatten finns i länsstyrelsen broschyr.


Arbeten i vatten, länsstyrelsenPDF


Ta alltid kontakt med länsstyrelsen på telefon 08-785 40 00 för samråd om du planerar verksamhet i vatten.


När du kontaktar länsstyrelsen bör du passa på att diskutera frågan om hanteringen av muddringsmassorna. Om muddringsmassorna ska läggas upp på mark under högsta tänkbara vattenstånd (ca 1 m från den normala vattenytan) prövar länsstyrelsen detta.


Anlägga brygga eller muddra, länsstyrelsen i Stockholms Län (pdf)PDF


Hantering av muddermassor


Om du planerar att lägga upp muddermassor på land, ska du anmäla detta till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. Använd gärna anmälningsblanketten nedan så får du med de uppgifter de behöver.


Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor tar ut en avgift för handläggningen av anmälan. Avgiftens storlek bestäms av hur mycket tid vi lägger ned på din anmälan. Om du planerar att dumpa massorna i vattenområde krävs dispens från Naturvårdsverket.


Uppläggning av muddermassor, anmälningsblankett (pdf)PDF


Strandskydd

Enligt miljöbalken gäller strandskydd vid hav, sjöar och längs vattendrag. Arbeten i vatten samt uppläggning av muddermassor kan i vissa fall kräva dispens från strandskyddet. Ta kontakt med Vaxholms stad så får du veta mer om vad som gäller på den aktuella fastigheten.


Generell information om strandskyddet kan du få genom att läsa Naturvårdsverkets och Boverkets broschyr.


Strandskydd, Naturvårdsverket och BoverketPDF


Kontaktinformation


Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor
Växel 08-578 66 300
E-post: miljokontoret@srmh.se

 

Sidan publicerades: 2020-05-08