logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kemisvägen 8
183 80 Täby

Telefon

08-578 663 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Djur och lantbruk

Djurskyddslagen gäller djur i fångenskap, alltså sällskapsdjur och lantbrukets djur.

I djurskyddslagen (SFS 1988:534) finns bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas.
Bestämmelserna kompletteras genom djurskyddsförordningen, olika föreskrifter samt allmänna råd.

En grundläggande bestämmelse i lagen är att djur ska behandlas väl och skyddas mot sjukdomar och onödigt lidande. En annan är att de ska ha möjlighet till ett så naturligt liv som möjligt.
På Länsstyrelsens webbsida om djurskydd kan du läsa mer.


Enheten för länsveterinärer
Telefon: 010-223 10 00
E-post: stockholm@lansstyrelsen.se

Dela sidan