logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kemisvägen 8
183 80 Täby

Telefon

08-578 663 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Tillståndsplikt för ormar

Då måste du ha tillstånd för att få ha orm.

Den främsta anledningen till att du behöver tillstånd för att ha orm som husdjur, är framför allt för att förhindra olycksfall. Det handlar även om att ta hänsyn till den oro och rädsla som många människor känner inför ormar.

Att söka tillstånd

Tillstånd för att ha orm söker du hos Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

 

Avgift

Vi tar inte ut avgift för handläggning av ansökan om hållande av orm.


Att tänkta på om du har orm

Du ska ta hand om dina ormar på ett djurskyddsmässigt lämpligt sätt. Prata med dina närmaste grannar om dina planer. Om du hyr din bostad behöver du även prata med din hyresvärd.


Alla ormar ska hanteras och förvaras så att de inte kan rymma. Dina ormar får inte orsaka olägenhet för människors hälsa. Det är även viktigt att personer som ska ingripa i olyckssituationer, eller jobbar med fastighetsservice, kan göra det utan risk för sin egen säkerhet.

Dela sidan