logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kemistvägen 8
18380 Täby

Telefon

08-578 663 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Värmepump

I Vaxholms stad måste du söka tillstånd för bergvärme, jordvärme och vattenvärmepumpar. Tillståndet söks hos Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH).

Till ansökan ska du bifoga en karta över din fastighet där du markerar borrhålens placering. 

Kartunderlaget kan beställas från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. Lämna in din ansökan, inklusive kartan, senast 6 veckor innan borrning och installation ska påbörjas.

Mer information om vad du behöver veta och ansökningsblankett finns på SRMH:s hemsida.


Luftvärmepump - risk för bullerstörning

För luftvärmepumpar behövs inget tillstånd eller anmälan men tänk på att placera luftvärmepumpen där risken för bullerstörningar är liten. Tala gärna med dina grannar före installationen. Grannsämjan är en resurs att vara rädd om.

 

Sidan publicerades: 2019-03-01