logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

De globala målen för en hållbar utveckling - Agenda 2030

De nya globala målen antogs av FNs generalförsamling 2015 och gäller över hela världen, även i rika länder till skillnad från de tidigare millenniummålen.

 

Världens ledare har genom Agenda 2030 förbundit sig till 17 globala mål för en hållbar utveckling. Med sina 17 mål och 169 delmål är Agenda 2030 den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit.

De Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.


Alla behövs! De Globala målen förenar världens länder genom en universell agenda och kräver att alla länder - såväl rika som fattiga - agerar både nationellt och globalt för att målen ska uppnås fram till år 2030. Det är inte FN som ansvarar för målens genomförande, utan respektive land. I Sverige har alla ministrar i regeringen ett ansvar för genomförandet, men agendan kräver att även näringslivet, akademin, civilsamhället och privatpersoner engagerar sig.


Du kan läsa mer om Vaxholms arbete för en hållbar framtid här på kommunens hemsida under Kommun och politik.
 

Sidan publicerades: 2018-09-17