logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 3. Hälsa och välbefinnande

Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. Vi måste skydda arbetstagarnas rättigheter och en gång för alla stoppa modernt slaveri, människohandel och barnarbete.

Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som hela inkluderar hela samhället.

Idag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra anställningar, ofta med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar. Under de kommande 20 åren väntas dessutom den globala arbetskraften öka med 800 miljoner människor vilket kräver stora ansträngningar för att skapa nya jobb som också är hållbara för människa och miljö.


En undersökning från 2017 visar att av de drygt 5 miljoner sysselsatta personerna i Sverige är närmare tre av fyra nöjda med arbetet i stort. Drygt 70 procent har i hög grad ett intressant och stimulerande arbete.


Undersökningen visar också att den svenska arbetsmarknaden är fortsatt könssegregerad. Många kvinnor har yrken där de ofta kommer i kontakt med andra människor och arbetar i stor utsträckning inom branschgrupperna vård och omsorg och utbildning. En stor andel män arbetar i yrken där olika maskiner används och många män arbetar inom branschgrupper som tillverkning, byggverksamhet och utvinning av mineraler. Var och hur kvinnor och män arbetar påverkar också vilka risker de utsätts för i sin arbetsmiljö och deras upplevelser av sin arbetsmiljö.

Kvinnor har i hög utsträckning arbeten med höga krav men med liten kontroll/inflytande, vilket skapar en situation med hög anspänning. Män hade däremot oftare arbeten med höga krav men med stor kontroll/inflytande, vilket skapar en bättre arbetsmiljö för individen.

 

 

Läs mer om mål 8 på Globala målens hemsida och om situationen i Sverige på Arbetsmiljöverkets hemsida.

 

 

Sidan publicerades: 2019-01-07