logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Tvätta bilen miljösmart

Att se över hur du tvättar bilen kan spara på dricksvatten och hindra oljerester, tungmetaller och andra kemikalier att hamna i mark, sjöar och hav.

Vatten sprutas på bil
  • Tvätta bilen hållbart genom att åka till en biltvätt där de renar och kan återanvända vattnet. På så sätt minskar du på dricksvattenförbrukningen.

  • Undvik att tvätta bilen på gatan, gården eller p-platsen. Smutsvattnet från tvätt av din bil innehåller föroreningar som metaller, oljerester, kemikalier från bilvårdsmedel med mera och är skadligt för människan och miljön.

  • Använd miljöanpassade bilvårdsprodukter när du tvättar bilen. I dag finns det miljömärkta produkter för biltvätt, avfettning, bilvax med mera.

  • Använd alltid miljöanpassade avfettningsmedel och tänk på att det är i regel bara under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas. 


Visste du...


...att ett lager vax skyddar bilen och gör att du inte behöver tvätta den så

ofta?

...man enligt Miljöbalken inte får man släppa ut orenat avloppsvatten?

Biltvätt räknas som miljöfarlig verksamhet som ska renas innan utsläpp.

...att om avloppsvatten från din biltvätt går ner i en dagvattenbrunn släpps

det ut orenat i Vaxholms skärgård?

...att Roslagsvatten är VA-huvudman i Vaxholms stad och ansvarar för leverans av dricksvatten och rening av avloppsvatten till och från din

fastighet?

 

Sidan publicerades: 2019-04-17