logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Kartor, mätning och geografisk information

Vi som jobbar med kartor, mätning och geografisk information ansvarar för att förse kommunens tjänstemän och medborgare med den geografiska information och underlag som önskas.

Vi erbjuder bland annat kartprodukter som primärkartor och nybyggnadskartor samt mätuppdrag inom utstakning, lägeskontroll och gränsutvisning.

Önskas någon annan tjänst?

Kontakta oss på:

kartor@vaxholm.se

eller 08-541 708 00

 

Från den geografiska information som kommunen har gör vi kartor för många olika ändamål. Det kan till exempel vara kartor för samhällsplanering, nybyggnad, tillbyggnad och fastighetsbildning samt informationskartor för olika ändamål. Vi ansvarar också för adressättningöppnas i nytt fönster och lägenhetsnumreringöppnas i nytt fönster i kommunen. 

 

Referenssystem i plan

Vaxholms stad använder sedan 2 februari 2009, det geodetiska referenssystemet och kartprojektionszonen Sweref 99 18 00.

 

Referenssystem i höjd

Vaxholms stad använder sedan 4 februari 2013 det nationella höjdsystemet RH2000.

 

Alla höjder på kommunens utritade och digitala kartor redovisas i det nya nationella höjdsystemet RH 2000 om ej annat begärs.


Allt material innehållande höjddata som levererats före den 4 februari 2013 är redovisat i det tidigare höjdsystemet RH00. Utgångshöjden i det nya höjdsystemet RH2000 är 54 cm högre än i det gamla höjdsystemet. Skillnaden är så pass stor att den måste beaktas vid alla projekteringar och byggen.


Alla kartor eller filer med höjduppgifter innehåller information om vilket höjdsystem som avses då det inte går att se enbart på en höjdsiffra eller höjdkurva vilket system den tillhör. Missförstånd kan leda till att en ny byggnad hamnar för högt eller för lågt.

 

Sidan publicerades: 2020-04-16