logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Avgifter och taxor

Här finner du information om, samt avgifter, för de kartor och mätuppdrag som görs av våra kart- och mätningsingenjörer.

I samband med att beställd karta eller uppgifter från lägeskontroll eller gränsutvisning levereras får du ett debiteringsbesked som visar vad avgiften kommer att bli. Avgiften faktureras sedan separat. Avgifter för framtagande av kartprodukter, utstakning och lägeskontroll ingår inte i den avgift som betalas för lov- och anmälansärenden utan betalas separat.

 

I exemplen nedan redovisas våra vanligaste uppdrag och produkter. För övriga uppdrag/beställningar kan du kontakta Bygglov- och GIS-enheten för prisuppgift. För att se beslutad taxa hänvisar vi till den taxa som antogs av kommunfullmäktige 2017-11-13. Du hittar den under ”Relaterad information”.

 

Exempel på avgifter 2018

  

Mätuppdrag

Grovutstakning, mindre än 60 m² samt mur/plan

4 400 kr exkl. moms,

inkl. 4 punkter*

Grovutstakning, större än 60 m², större

övriga åtgärder

7 150 kr exkl. moms,

inkl. 4 punkter*

Finutstakning, mindre än 60 m² samt mur/plan

5 500 kr exkl. moms,

inkl. 4 punkter*

Finutstakning, större än 60 m², större

övriga åtgärder

8 250 kr exkl. moms,

inkl. 4 punkter*

Lägeskontroll, mindre än 60 m² samt mur/plan

3 300 kr exkl. moms,

inkl. 8 punkter*

Lägeskontroll, större än 60 m², större

övriga åtgärder

6 050 kr exkl. moms,

inkl. 8 punkter*

Gränsutvisning

3 300 kr exkl. moms,

inkl. 1 punkt*

 

*Därefter 550 kr/punkt.

 

 

Kartprodukter/övriga produkter

Nybyggnadskarta inom VA-område,

nyupprättande under 5 000 m² 

9 350 kr

Nybyggnadskarta utanför VA-område,

nyupprättande under 5 000 m² 

5 500 kr

Primärkarta med planinformation,

nyupprättande under 5 000 m² 

1 650 kr

Primärkarta utan planinformation,

nyupprättande under 5 000 m² 

825 kr

Nybyggnadskarta inom VA-område,

nyupprättande över 5000 m² 

11 000 kr

Nybyggnadskarta utanför VA-område,

nyupprättande över 5 000 m² 

7 150 kr

Primärkarta med planinformation,

nyupprättande över 5 000 m² 

1 925 kr

Primärkarta utan planinformation,

nyupprättande över 5 000 m² 

1 100 kr

Revidering med fältbesök

4 400 kr

Revidering utan fältbesök

Tidsersättning,

minst 700 kr

Tidsersättning

1 400 kr/timme

 

Frågor?

Det går bra att kontakta Bygglov- och GIS-enheten om du har frågor. Du når oss antingen via e-post: kartor@vaxholm.se eller telefon: 08-541 708 00

 

Sidan publicerades: 2018-11-07