logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Primärkarta

Med eller utan detaljplaninformation.

Exempel på del av utdrag ur primärkartan

Användningsområde

Vid bygglovsansökan för nybyggnad av mindre komplementbyggnader, mindre tillbyggnader och plank kan en primärkarta behövas.

Man använder primärkartan som underlag för situationsplan i bygglovsansökan. Kartan är inte kontrollerad i fält, så det kan ha skett förändringar efter sista ajourföringen. Det kan ha betydelse vid större åtgärder då en nybyggnadskarta är att föredra.


Det finns två sorters primärkartor, en utan detaljplaneinformation och en med.

Vilken sorts primärkarta du behöver beror på om fastigheten befinner sig inom detaljplanelagt område eller ej.


Om du är osäker på vilken kartprodukt du ska beställa, hör av dig till oss på kartor@vaxholm.se eller 08-541 708 00 så hjälper vi till.


Primärkartan innehåller:

 • Fastighetsgränser
 • Byggnader
 • Höjdkurvor med besiffring
 • Markdetaljer
 • Traktnamn
 • Fastighetsbeteckning
 • Väg med vägnamn
 • Koordinatkryss med text
 • Skala
 • Norrpil
 • Servitut, Gemensamhetsanläggningar, Rättigheter
 • Teckenförklaring
 • Ritningsstämpel
 • Detaljplaneinfo (inom detaljplanelagt område)
 • Detaljplanenummer (inom detaljplanelagt område)


OBS! Kartans innehåll kan variera beroende på fastigheten.


Primärkartan levereras på papper i A3-format i skala 1:500, samt digitalt i pdf- och dwg-format.

 

Giltighetstid

Primärkartans giltighetstid är begränsad till 5 år.

 

Leveranstid

Normal leveranstid för primärkartan är cirka 2 veckor.

 

Sidan publicerades: 2019-02-11