logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kemistvägen 8
183 80 Täby

Telefon

08- 578 663 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Utökat rökförbud från 1 juli 2019

Från och med 1 juli 2019 utökas de rökfria miljöerna i samhället.


Utöver de redan nu gällande rökfria miljöerna blir även följande miljöer rökfria:
- uteserveringar
- vid entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillgång till
- i områden som är avsedda att användas av den som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik
- på inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning,
- på lekplatser som allmänheten har tillträde till


Rökförbudet gäller tobak, e-cigaretter samt örtprodukter för rökning.

 

Gällande entréer måste det rökfria området vara så pass stort att tobaksrök eller rök eller utsläpp från andra produkter inte kommer in i lokalerna eller i områden där det råder rökförbud. I normalfallet bör rökförbudet gälla inom ett par meters avstånd från entrén.


Det är ägaren eller den som på annan grund disponerar över en lokal, utrymme eller område utomhus som är ansvarig för att förbudet efterlevs. För gallerior och köpcentrum är det fastighetsägaren som ansvarar.


Ansvarig ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelse röker där rökning ej är tillåten får denne avvisas. Askkoppar inom de rökfria områdena ska tas bort.

 

Vid frågor är ni välkomna att höra av er på 08-578 663 40 eller miljokontoret@srmh.se

 

Sidan publicerades: 2019-05-23