logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Markanvisningstävlingen för Norrberget är avgjord och en vinnare är utsedd.

Kommunstyrelsen beslutade den 23 mars 2017 att utse Besqab Projekt och Fastigheter AB till vinnare av markanvisningstävlingen för Norrberget. Besqab har samarbetat med arkitektkontoren Ettelva Arkitekter och Södergruppen arkitekter för att ta fram sitt tävlingsförslag.

Här intill kan du ta del av det vinnande tävlingsförslaget, en sammanställning av allmänhetens kommentarer från utställningen av tävlingsförslagen 3-19 februari samt bedömninsgruppens utlåtande över samtliga tävlingsförslag. 

Det vinnande tävlingsförslaget kommer, tillsammans med inkomna yttranden om detaljplanen i samrådsskedet hösten 2016, att vägas samman med resultatet av utredningar i planarbetet för att sedan ligga till grund för det nya planförslaget som presenteras i granskningsskedet hösten 2017.

  

Läs mer om markanvisningstävlingen här

 

Läs mer om projekt Norrberget här

 

Sidan publicerades: 2019-03-01