logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Allemansrätten

Allemansrätten innebär en unik möjlighet för oss alla att röra oss fritt i naturen. Men vi behöver samtidigt ta ansvar för natur och djurliv samt visa hänsyn mot markägare och andra besökare. "Inte störa - inte förstöra."

Rätten till att röra sig fritt i naturen (allemansrätten) finns inskriven i en av Sveriges grundlagar (2 kap. 18 § regeringsformen). Många av oss upplever rätten att promenera, bada eller plocka bär- och svamp som en självklarhet men allemansrätten innebär dock inte bara rättigheter, utan också skyldigheter.

Av miljöbalken (7 kap. 1 §) framgår att alla som vistas i naturen ska visa hänsyn och varsamhet.


Rätten att röra sig fritt gäller inte på tomter, planteringar eller andra områden där det finns risk att marken skadas. Du får inte heller beträda åkrar med växande gröda.


I Naturvårdsverkets skrift "Allemansrätten - Vad säger lagen?"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du vägledning om vad som egentligen gäller. Läs om vad som är tillåtet och vilka typer av uppträdanden som kan leda till rättsliga påföljder.

 

Sidan publicerades: 2019-03-06