logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Dammstakärret

Dammstakärret är ett Natura 2000-område och utgörs av en skogstjärn med vildmarkskänsla omgiven en mängd olika typer av våtmarker.

Den varierande miljön med bland annat gungflyn, öppna mossar skogsbevuxen myr och kärr har gett upphov till en stor artrikedom. Här kan du förutom en mängd olika vitmossor även finna orkidéer.


 

Sidan publicerades: 2019-02-18