logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Planarkiv

Planenheten i Vaxholms stad har ett arkiv där pågående och avslutade ärenden i närtid förvaras.

I arkivet finns bland annat:

  • Detaljplaner
  • Äldre lantmäterikartor
  • Historiska kartor
  • Planritningar

Kontakta oss om du vill ta del av information från arkivet på Stadsbyggnadsförvaltningen. För mikrofilmade handlingar eller äldre handlingar kontakta stadsarkivarien på Stadsarkivet.

 

Ett större utbud av historiska kartor kan du hitta hos Lantmäteriet.

 

Sidan publicerades: 2019-02-19