logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Ädp 343/Dp 343 - Stabsområdet

Detaljplan för del av Vaxön 1:13 (Stabsområdet)

Planen vann laga kraft den 22 maj 1997. Därefter har ändring av planen gjorts som vann laga kraft den 11 juli 2001. Ändringen avser bland annat ändrad användning till skola för villan på udden i Johannesbergsparken.

 

I delar av det västra planområdet gäller nu DP 406 Söderfjärdsskolan som vann laga kraft den 11 december 2015.


 

Sidan publicerades: 2016-02-16