logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Ädp 364/Dp 364 - Kullö etapp 2

Detaljplan för del av Kullö 1:1, etapp 2

Dp 364 antogs den 30 september 2002 av KF och vann laga kraft den 30 januari 2003.


Ändring av detaljplan för Kullö 1:1 m fl, etapp 2, Ädp 364, genom tillägg till detaljplan 364, antogs av kommunfullmäktige den 30 september 2013 och vann laga kraft den 30 oktober 2013.

Planområdet för Dp 364/ Ädp 364 ligger i den södra delen av Kullön mellan befintliga bostäder och Söderkullasundet, väster om Stockholmsvägen.


 

Sidan publicerades: 2015-07-15