logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Ädp 367/Dp 367 - Kullö 1:1

Detaljplan för del av Kullö 1:1 med mera

Planen antogs den 19 juni 2000 av kommunfullmäktige och vann laga kraft den 20 juli 2000.


Ändring av detaljplan för fastigheten Kullö 1:14, Ädp 367, genom tillägg till detaljplan 367, antogs av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 och vann laga kraft den 13 juli 2011. 

Sidan publicerades: 2015-07-16