logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Dp 223 - Stora Kammarholmen

Ändrade byggnadsplanebestämmelser för fastigheten Skarpö 1:20, Stora Kammarholmen

Planens fastställelsedatum är den 27 maj 1971.


OBS! Den plan som fastställdes i maj 1971 är en ändring av ursprunglig byggnadsplan från 1947. Genom de ändringar som fastställdes 1971 sattes antal tillåtna våningar till en i hela planområdet, se kommentar på 1947 års plankarta.


 

Sidan publicerades: 2014-09-16