logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Dp 322 - Sundelinska tomten

Detaljplan för del av fastigheten Ytterby 4:583 med flera fastigheter, Sundelinska tomten

Planen antogs den 26 november 1990 av KF och vann laga kraft den 8 juli 1991. Därefter har ändring av planen gjorts som vann laga kraft den 10 april 2006. Ändringen avser bland annat tillåten minsta tomtstorlek.


 

Sidan publicerades: 2015-07-16