logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Dp 324 - Rindö Centrum

Detaljplan för del av fastigheten Rindö 3:79 (Rindö Centrum)

Planen antogs den 22 april 1991 av KF och vann laga kraft den 21 maj 1991.


 

Sidan publicerades: 2015-07-23