logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Dp 348 - Karlsudd

Detaljplan för Karlsudd

Planen antogs den 27 september 1999 av KF och vann laga kraft den 16 mars 2000.


 

En speciell skrift med råd och anvisningar för om- och tillbyggnad samt nybyggnadPDF har tagits fram för Karlsudd. Syftet denna skrift är att tjäna som stöd och inspiration för dig som söker bygglov. Det är i praktiken främst de enskilda fastighetsägarna som har ansvaret för att områdets karaktär bevaras.


 

 

Sidan publicerades: 2015-07-16