logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Dp 349 - Rindö 2:50 och Rindö 2:162

Detaljplan och planupphävande för del av fastigheterna Rindö 2:50 och Rindö 2:162

Planen vann laga kraft den 29 januari 1998. 

Sidan publicerades: 2015-07-16