logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Dp 359 - Del av Ytterby 4:177 med flera fastigheter

Detaljplan för del av Ytterby 4:177, med flera fastigheter

Planen antogs den 31 maj 1999 av KF och vann laga kraft den 1 juli 1999. 

Sidan publicerades: 2015-07-16