logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Dp 371 - Edholma 1:135

Detaljplan för Edholma 1:135

Planen antogs den 3 september 2002 av MSBN och vann laga kraft den 2 oktober 2002.


Fastigheten är idag bebyggd inom det område som enligt gällande
detaljplan inte får bebyggas. Total byggnadsarea och antal
bostadslägenheter på fastigheten är också överskridet.

Anledningen till att den gällande detaljplanen på Edholma frångås för den aktuella fastigheten är att bygglov tidigare lämnats för gäststugan närmast stranden inom mark som inte får bebyggas. Bygglovet gavs med dispens från gällande plan, något som var möjligt enligt äldre lagstiftning men inte längre är möjligt med plan- och bygglagen. Huvudbyggnaden och gäststugan på fastigheten fungerar som två självständiga bostäder.


 

Sidan publicerades: 2015-07-17