logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Dp 373 - Lilläng

Detaljplan för del av Ytterby 4:583 med flera fastigheter, Lilläng

Planen antogs den 3 november 2003 av KF och vann laga kraft den 9 april 2004. 

Sidan publicerades: 2015-07-16