logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Dp 374 - Söder om Utkiken 4

Detaljplan för del av Vaxön 1:81, söder om Utkiken 4

Planen antogs den 25 oktober 2004 av KF och vann laga kraft den 22 november 2004. 

Sidan publicerades: 2015-07-15