logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Dp 378 - Norrkulla gård

Detaljplan för del av Kullö 1:1 och 1:2, Norrkulla gård

Planen antogs den 29 november 2004 av KF och vann laga kraft den 9 juni 2005.


Delar av planområdet omfattas av naturreservat för västra Kullön, vilket påverkar markanvändningen.

 

 

Sidan publicerades: 2015-07-16