logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Dp 380 - Ytterbyudd

Detaljplan för del av Ytterby, Ytterbyudd med mera

Planen antogs den 6 mars 2006 av kommunfullmäktige och vann laga kraft den 11 oktober 2007. 

Sidan publicerades: 2015-07-16