logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Dp 393 - Skarpö etapp 1

Detaljplan för Skarpö etapp 1, del av Skarpö 1:20 med flera fastigheter

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 och vann laga kraft den 26 juni 2012.


I plankartan är det angivet att strandskydd i vatten endast råder i W1 och W2. Enligt beslut från länsstyrelsen 2011-02-14 gäller strandskydd även inom vattenområde WB. Kontakta Stadsbyggnadsförvaltningen för mer information.

 

Sidan publicerades: 2018-12-04