logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 709 74

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Dp 408 - Rindö hamn etapp 3

Detaljplan för Rindö hamn etapp 3, inom Oskar-Fredriksborg - Grenadjären

Förslag till detaljplan 408, Rindö hamn etapp 3, inom Oskar-Fredriksborg, har tagits fram. Planen ger möjlighet för 24 friliggande småhus på sydöstra Rindö intill Grenadjärsvillan samt en ny vägdragning mellan Byviksvägen och Rindövägen

Status i ärendet

 

Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag kommunstyrelsens planeringsutskott av att genomföra samråd den 25 januari 2017, KSPU §7/2017-01-25 

 

Plansamråd

 

Samråd

Samråd hölls under tiden den 20 mars – 18 april 2017. Nu pågår sammanställning av inkomna synpunkter. 


Upplysningar lämnas av planchef Kristina Henschen, tel 08-541 708 48