logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Rindö smedja

Program för detaljplan för Rindö smedja

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått uppdrag av kommunstyrelsen att ta
fram ett program för den västra delen av Rindö (Rindö smedja). Syftet med programmet är att pröva hur området kan utvecklas till ett attraktivt bostads- och verksamhetsområde med nära läge till stadskärnan.

Området omfattar Fortifikationsverkets mark på västra Rindö, varvsområdet öster om färjeläget och området kring Rindö redutt, norr om färjeläget.


Status i ärendet

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade 10 maj 2012 att program för Rindö smedja skulle tas fram. Programsamråd hölls under hösten 2015. Arbete pågår med att bearbeta förslaget.


 

Sidan publicerades: 2019-10-21