logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Blåplan för Vaxholms stad

Vaxholms blåplan är ett tillägg till översiktsplanen Vaxholm 2030 och behandlar vattnet ur ett brett perspektiv samt belyser intressen, hot och utvecklingsmöjligheter.

Kommunstyrelsen har givit stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en Blåplan för hela kommunen.

 

Under våren 2017 sammanställs yttranden som inkommit under utställningen och revidering av planen sker inför antagande.

Utställning

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade den 24 augusti 2016 att ställa ut planförslaget. Utställningen ägde rum mellan den 19 september – 5 december 2016.

 

Samråd

Samråd ägde rum mellan den 12 juni – 15 september 2015. Samrådshandlingar kan rekvireras av stadsbyggnadsförvaltnigen.

 

Upplysningar lämnas av Ammi Wohlin, tel 08-541 708 00.

Dela sidan