logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 08

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Fördjupad översiktsplan för Tynningö


Syftet med planen är att i enlighet med översiktsplanen beskriva Vaxholms stads vision för den framtida mark- och vattenanvändningen på Tynningö.

Planen omfattar Tynningö, som ligger i södra Vaxholm. Fördjupningen omfattar inte intilliggande öar.

Status i ärendet

Arbetet med planen har legat vilande under en längre tid men har nu återupptagits efter beslut i Kommunstyrelsens planeringsutskott våren 2018. 

 

Varmt välkommen på öppet hus!


Torsdag 4 april kl. 16–19

Tynningö Bygdegård, Bygdegårdsvägen 2, Tynningö


Torsdag 4 april bjuder Vaxholms stad in alla boende och verksamma på Tynningö till ett öppet hus.


Ta chansen att träffa och prata med olika tjänstepersoner från Vaxholms stad. Dörrarna öppnas kl. 16, och runt kl. 17 startar kortare föredrag.


Innan öppet hus, mellan kl.13.30 och 15.30, finns möjlighet för föreningar eller privatpersoner att boka en samtalsträff med antingen trafikstrateg/planchef eller översiktsplanerare/representant för Roslagsvatten. Skicka din intresseanmälan för en samtalsträff till: plan@vaxholm.se


För att förbereda inför mötet så bra som möjligt och för att lyfta frågor som intresserar dig, uppskattar vi verkligen om du fyller i en enkel, anonym enkät om vad du tycker om Tynningö. Enkäten hittar du här:

www.vaxholm.se/tynningolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Samråd

Samrådet pågick mellan den 11 maj – 3 augusti 2015.

Samrådsmöte om förslaget hölls den 16 juni 2015 i Bygdegården på Tynningö.

 

Upplysningar lämnas av: Maria Grahm, tel. 08 541 708 86 eller Maria.Grahm@vaxholm.se.

 

Samrådshandligarna för planen är tillgängliga under relaterad information.


Utskick

För ett fysiskt utskick av planen + miljökonsekvensbeskrivning så tar Vaxholm stad ut en administrativ kostnad på 100 kr.

 

Sidan publicerades: 2019-03-22