logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Vatten och avlopp

Allt vatten vi använder går runt i ett kretslopp. En del av det kretsloppet innebär att rent dricksvatten levereras till din vattenkran. När du har använt vattnet renas det på nytt innan det återgår till naturen.

Huvudman för vatten och avlopp i Vaxholm är Roslagsvatten AB.


Behöver du information eller rådgivning avseende enskilt avlopp och provtagning av vatten från enskild brunn vänder du dig till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH). De har även det övergripande tillsynsansvaret för det kommunala vattnet.

Information finns även på sidan Avloppsguiden, se länk under relaterad information.

 

Sidan publicerades: 2019-05-22