logo

Kontakta oss

Besöksadress

Sågvägen 2
184 86 Åkersberga

Telefon

08-540 835 40

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Avgifter

Det är Roslagsvatten som är huvudman för vatten och avlopp i Vaxholms stad. På deras hemsida kan du läsa mer om vilka avgifter som gäller för Vaxholm.

Anläggningsavgift

Kostnaden för att ansluta en fastighet till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet är en engångsavgift som betalas i samband med anläggandet av VA-serviserna. Du som fastighetsägare betalar för rätten att ansluta dig till den allmänna VA-anläggningen.

När Roslagsvatten upprättat förbindelsepunkt/er för fastigheten skickar de ett skriftligt meddelande om detta samt faktura på anläggningsavgiften, enligt för tidpunkten gällande taxa. Det är först när anläggningsavgiften är betald som ni får koppla in er på de kommunala ledningarna.

 

Brukningsavgift

Efter anslutning betalar du en löpande brukningsavgift för de vatten- och avloppstjänster du får tillgång till.

 

Sidan publicerades: 2019-12-09