logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Eget avlopp

Nästan hälften av Vaxholms stads enskilda avlopp uppfyller inte dagens reningskrav. Många fastighetsägare står därför inför att behöva lösa avloppsfrågan på sin fastighet.

Den som släpper ut avloppsvatten är skyldig att se till att det är
tillräckligt renat. Om man inte har möjlighet att ansluta sin fastighet
till det kommunala avloppsnätet så krävs rening i en enskild
avloppsanläggning. Det krävs tillstånd för att anlägga alla typer av enskilda avloppsanläggningar.

Avloppsfrågan kan antingen lösas individuellt på fastigheten eller gemensamt med några grannar. Det finns en mängd olika lösningar och inom varje lösning finns det massor av olika tillverkare och fabrikat.
Avloppsrening är till sin natur väldigt platsspecifik och vad som går att använda på en fastighet går kanske inte att använda på grannfastigheten. Att som fastighetsägare hitta den bästa lösningen kan kännas svårt och krångligt. Men det har vi en lösning på, som är riktad just till dig!


Vaxholms stad och Roslagsvatten AB erbjuder kostnadsfri rådgivning till fastighetsägare som har behov av att hitta en lösning för sitt enskilda avlopp i Vaxholm. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor kan ge
råd samt informera om gällande krav rörande enskilda
avloppsanläggningar.


Behöver du mer information eller ta del av rådgivningen.
Kontakta rådgivaren för enskilt VA:
Sofia Nilsson
Telefon: 08-540 835 95
Epost: sofia.nilsson@roslagsvatten.se


Avloppsvatten från hushåll innehåller bl a bakterier och näringsämnen som kväve och fosfor. Utsläpp av avloppsvatten kan förorena dricksvatten och orsaka övergödning och förorening av sjöar och hav. Därför är det viktigt att reningen av avloppsvattnet fungerar på ett tillfredsställande sätt.

 

Sidan publicerades: 2018-04-04