logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Eget avlopp

Nästan hälften av Vaxholms stads enskilda avlopp uppfyller inte dagens reningskrav. Många fastighetsägare står därför inför att behöva lösa avloppsfrågan på sin fastighet.

Den som släpper ut avloppsvatten är skyldig att se till att det är
tillräckligt renat. Om man inte har möjlighet att ansluta sin fastighet
till det kommunala avloppsnätet så krävs rening i en enskild
avloppsanläggning. Det krävs tillstånd för att anlägga alla typer av enskilda avloppsanläggningar.

Avloppsfrågan kan antingen lösas individuellt på fastigheten eller gemensamt med några grannar. Det finns en mängd olika lösningar och inom varje lösning finns det massor av olika tillverkare och fabrikat.
Avloppsrening är till sin natur väldigt platsspecifik och vad som går att använda på en fastighet går kanske inte att använda på grannfastigheten.

 

Vaxholms stad och Roslagsvatten har som målsättning att erbjuda kostnadsfri rådgivning till dig som är fastighetsägare och har behov av att hitta en lösning för ditt enskilda avlopp. För närvarande kan rådgivning inte erbjudas men du kan anmäla ditt intresse för rådgivning till Roslagsvatten.

 

Rådgivning kan vara ett stöd för dig med enskilt avlopp som söker en kostnadseffektiv avloppslösning. Målsättningen är att kunna hjälpa dig med att diskutera för- och nackdelar med olika lösningar, medverka på möten till att ta fram utredningar.

 

Är du intresserad av att ta del av rådgivningen kan du anmäla ditt intresse till Roslagsvatten till 08 – 540 835 05 eller terees.vonstedingk@roslagsvatten.se.

 

Har du behov av att åtgärda ditt avlopp med kort varsel kommer vi inte kunna hjälpa dig utan rekommenderar dig att vända dig till en privat aktör.

 

Sidan publicerades: 2019-01-18