logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Eget avlopp

Nästan hälften av Vaxholms stads enskilda avlopp uppfyller inte dagens reningskrav. Många fastighetsägare står därför inför att behöva lösa avloppsfrågan på sin fastighet.

Den som släpper ut avloppsvatten är skyldig att se till att det är
tillräckligt renat. Om man inte har möjlighet att ansluta sin fastighet
till det kommunala avloppsnätet så krävs rening i en enskild
avloppsanläggning. Det krävs tillstånd för att anlägga alla typer av enskilda avloppsanläggningar.

Avloppsfrågan kan antingen lösas individuellt på fastigheten eller gemensamt med några grannar. Det finns en mängd olika lösningar och inom varje lösning finns det massor av olika tillverkare och fabrikat.
Avloppsrening är till sin natur väldigt platsspecifik och vad som går att använda på en fastighet går kanske inte att använda på grannfastigheten.

 

Har du behov av att åtgärda ditt avlopp med kort varsel kommer vi inte kunna hjälpa dig utan rekommenderar dig att vända dig till en privat aktör.

 

Tillstånd krävs för enskilt avlopp

 

Den som vill anlägga eller göra vissa förändringar i en enskild avloppsanläggning måste i förväg få tillstånd från miljönämnden.

Observera att du inte får börja anlägga din avloppsanläggning förrän du fått beslutet.

 

Om du ska utföra en mindre ändring av befintlig avloppsanläggning, t ex byta slamavskiljare eller väsentligt ändra avloppsvattensmängd, ska detta anmälas senast sex veckor innan åtgärden vidtas.

 

Är du ny ägare till en fastighet med enskilt avlopp?

 

Är du ny ägare till en fastighet med enskilt avlopp ska du upplysa tillsynsmyndigheten om detta.

 

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp

 

Ansökningsblankett, SRMHPDF

 

Vilka regler gäller?

 

Naturvårdsverkets riktlinjer för enskilda avlopp innebär att krav ställs på funktion istället för på teknik. Detta medför att den tidigare vanligaste tekniken, trekammarbrunn med efterföljande markbädd eller infiltration, inte längre är tillräcklig för rening av avloppsvatten från enskilda anläggningar. Läs mer på Havs och Vattenmyndighetens webbplats.

 

Enskilda avlopp, Havs- och vattenmyndighetenlänk till annan webbplats

 

Du hittar också information i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontors informationsblad.

 

Riktlinjer enskilda avlopp, SRMH (pdf)PDF

 

Om du har frågor

 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor kan lämna råd och informera om gällande krav rörande enskilda avloppsanläggningar. Det är dock inte deras uppgift att välja avloppslösning eller utfärda ritningar eller andra handlingar som behövs för ansökan.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor har tagit fram en broschyr till dig som skall anlägga en ny eller ändra en befintlig avloppsanläggning.

 

Enskild avloppsanläggning, SRMH (pdf)PDF

 

För mer information rekommenderar vi även Avloppsguiden som är en informationstjänst rörande frågor om enskilda avlopp. Här hittar du allt du behöver veta om enskilt avlopp och hur du ska gå till väga när du ska anlägga eller ändra ett avlopp eller installera någon sorts toalett.

 

Avloppsguidenlänk till annan webbplats

 

Sidan publicerades: 2020-05-11