logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Dagvatten

Dagvatten är vatten som rinner på marken. Det är en blandning av regnvatten, smältvatten och framträngande grundvatten.

Dagvatten kan komma från hustak, vägar och parkeringar. Det samlas upp i ledningar eller diken och leder ut det i vattendrag och sjöar.


Dagvatten innehåller i många fall föroreningar och måste därför renas innan det når känsliga miljöer.

Vaxholms stads dagvattenstrategi antogs i KF 2019-09-23 § 47 Reviderad dagvattenstrategi 2019.

 

Sidan publicerades: 2019-10-08