logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Delta och påverka


Kommunala beslut påverkar dig som kommuninvånare. Det kan till exempel handla om ditt bostadsområde eller ditt barns skola.

Är du missnöjd med ett beslut som rör dig? Vill du protestera mot något? Vill du prata med en politiker eller tjänsteperson?

Här får du reda på hur du kan göra.


Kontakta en politiker


Kontaktuppgifter till politiker finns i förtroendemannaregistretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Du kan rösta


I Sverige är det allmänna val vart fjärde år. Då röstar vi i riksdagsvalet, landstingsvalet — och kommunalvalet.


Engagera dig politiskt


Ett sätt att påverka inom kommunen är att gå med i en lokal partiförening. Du kan av partiföreningen utses till att ställa upp i något av valen. På så sätt kan du kanske bli invald i kommunfullmäktige.


Lyssna på kommunfullmäktige


Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Du är välkommen att komma och lyssna på debatterna och besluten.


Läsa offentliga handlingar


Du har rätt att läsa de papper och elektroniska dokument som är allmänna offentliga handlingar och som förvaras hos kommunen.


Samrådsmöte och detaljplan


Om du berörs av de förändringar som en ny detaljplan innebär kan du vara med i det samråd som ingår i en detaljplaneprocess. Du har då chans att tycka till om planen.


Överklaga ett beslut 


Om du tycker att ett beslut som kommunen har fattat är fel, finns två olika sätt att överklaga beslutet: laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.


Lämna synpunkter och klagomål


Du kan lämna en synpunkt eller klagomål genom vår e-tjänst "Skriv till oss". Du kan också maila till kansliet@vaxholm.se eller kontakta vår reception via växeln 08-541 708 00.

 

Sidan publicerades: 2019-11-04