logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Diarium


Vaxholms stad måste i likhet med andra myndigheter registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade så, att man lätt kan hitta den handling man söker.

Varje myndighet inom kommunen ska ha en dokumenthanteringsplan där det framgår vilka allmänna handlingar som finns i respektive verksamhet och var de hanteras.


Dokumenthanteringsplanerna ger uppgift om huruvida handlingarna bevaras för all framtid eller om de ska gallras, det vill säga förstöras, efter ett visst antal år. Aktuella handlingar finns oftast hos den myndighet som handlägger ärendet medan äldre handlingar finns i kommunarkivet.

 

Sidan publicerades: 2019-01-18