logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Regler för sekretess

Handlingsoffentligheten får endast begränsas av bestämmelser i offentlighet- och sekretesslagen eller i annan lag som offentlighet- och sekretesslagen hänvisar till.


Syftet med att sekretessbelägga en handling kan till exempel vara för att skydda enskilda människors privata förhållanden inom exempelvis socialtjänsten.


Vad innebär sekretess?

En handling kan innehålla både hemliga och offentliga uppgifter. Allmänheten har rätt att ta del av de delar som inte är belagda med sekretess, en så kallad allmän offentlig handling.


Varje gång en handlig begärs ut är kommunen skyldig att pröva om handlingen kan lämnas ut. Det är den myndighet inom kommunen som har hand om handlingen som ska pröva om handlingen kan lämnas ut eller inte.  I de fall myndigheten kommer fram till att delar av handlingen eller hela handlingen omfattas av sekretess måste det finnas stöd i lag för att sekretessbelägga informationen. 

 

Sidan publicerades: 2019-03-06