logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Kommunens organisation

Vaxholms stad består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, förvaltningar, nämnder och bolag.


Kommunen är politiskt styrd av kommunfullmäktige. Vart fjärde år väljer vaxholmsborna ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen förbereder och genomför de ärenden som kommunfull-mäktige ska besluta. Kommunstyrelsen består av politiker utsedda av kommunfullmäktige.


Varje nämnd har sitt ansvarsområde

Vaxholms stad har sju nämnder. Varje nämnd har sitt ansvarsområde. Kommunens nämnder är uppdelade utifrån olika verksamhetsområden och de bestämmer till exempel hur kommunens förskolor, skolor, socialtjänst och äldreomsorg ska utföras.


Alla nämnder har en förvaltning

Till varje nämnd hör en förvaltning som ansvara för att utföra det uppdrag som nämnden, lagar och bestämmelser har fastslagit. Kommunstyrelsen har till sitt förfogande även kommunledningskontoret. Kommunchef är Marie Wiklund. Hon är chef över tjänstemännen i kommunen. Kommunen har cirka 500 anställda.

 

 

Sidan publicerades: 2019-04-11