logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27
185 37
Vaxholm

Telefon

08 - 541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Kommunstyrelsen


Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och man kan säga att den är kommunens motsvarighet till regeringen.


Skillnaden är att i landets regering sitter bara representanter för det
parti/partier som är i majoritet medan i kommunstyrelsen är även
oppositionspartierna med.


Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna planering och uppföljning av den verksamhet som kommunen bedriver. Det betyder att ekonomin ska redovisas och följas upp. De skall också följa upp hur verksamheten når de mål som kommunfullmäktige slagit fast.

Alla förslag och yttranden från andra nämnder behandlas i kommunstyrelsen innan de läggs fram i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens ordförande är Malin Forsbrand (C), 1:e vice ordförande är Jan-Olof Schill (S) och 2:e vice ordförande är Lars Lindgren (M).

 

Sidan publicerades: 2019-02-14